Specialist in verantwoord technisch reinigen, renoveren en conserveren van industriële klimaattechnische installaties

Coaten luchtgekoelde condensors

Preventief coaten condensors voor optimale warmtecapaciteit

Vervuiling is funest voor de lamellen van luchtgekoelde condensors en kan corrosieve aantastingen tot gevolg hebben. Luchtcondensors die in de buitenlucht op daken zijn opgesteld staan bloot aan allerlei omgevingsomstandigheden zoals het buitenmilieu. Te denken valt aan snelwegen, in de nabijheid van luchthavens en aan de kust (zilte lucht). Soms zelfs in de directe nabijheid van rookgasafvoeren en sterk vervuilde daken waarvan het vuil na indrogen en opdrogen direct wordt aangezogen. Het aluminium lamellen pakket, dat is opgebouwd uit dunne aluminium platen, raakt hierdoor snel vervuild. Deze factoren en de constante luchtstroom versnellen het oxydatieproces van de lamellen.

Lees meer...

Kanaalinspectie

VOS CRC lost uw probleem op

In het voortraject van klachten over het binnenmilieu kan een inspectie worden uitgevoerd op het gehele kanalensysteem. Dit geeft duidelijkheid over eventueel te ondernemen stappen. Na deze inspectie hebben we voldoende gegevens om een effectief traject uit te zetten. Daarna volgt een aanbesteding en bestekomschrijving.

Lees meer...

Vervangen lekbakken verdampers

Taylormade dienstverlening verkort werkzaamheden

Wanneer lekbakken versleten zijn of stuk gereden zou de verdamper buiten werking gesteld moeten worden tot nieuwe geleverd zijn. VOS CRC fabriceert nieuwe bakken op maat, voorzien van een scharniermechanisme. Hiermee zijn latere verstopping snel en adequaat te verhelpen.

Lees meer...

Verlageren ventilator- en elektromotoren

Extra service en kostenverlagend

VOS CRC heeft als extra dimensie aan haar dienstenpakket toegevoegd het verlageren van ventilatoren en elektromotoren. Deze werkzaamheden sluiten naadloos aan bij onze revisieactiviteiten. Op het moment dat een installatie- of luchtbehandelingskast wordt gerenoveerd is meestal ook het verlageren actueel.

Lees meer...

Wassen luchtverdeelslangen/airsocks

Periodiek wassen van airsocks voor optimaal hygiënisch klimaat

Luchtverdeelslangen of airsocks worden vaak onbedoeld als filter gebruikt. De vervuiling zet zich af aan de binnenzijde, waar bacteriën en schimmels zich gemakkelijk kunnen vermenigvuldigen. Via de luchtstroom worden deze vrij in de ruimten geblazen. Dit kan van (negatieve) invloed zijn op het te koelen product (voedselhygiëne normen) en de in te ademen lucht.  Tevens tasten ze de poriën in de textielstructuur van de sockwand aan zodat de toegevoerde lucht geblokkeerd wordt. Hierdoor wordt de gewenste temperatuur en ventilatie niet bereikt.

Lees meer...

Technisch reinigen rookgaskoelers/condensors

Voorkom verhoogd brandstofgebruik en slijtage aan motoren

Beginnende vervuiling is merkbaar door tegendruk met als gevolg een verhoogd brandstofgebruik en slijtage van de motoren. VOS CRC is gespecialiseerd in het reinigen van rookgassenkoelers en condensors, die  voornamelijk gebruikt worden in scheepsmotoren, warmtekrachtkoppelingen (WKK) en stoomketels.

Lees meer...

Technisch reinigen en renoveren luchtbehandelingskast

Wat VOS voor u kan betekenen bij 'gevaar' van buitenaf

Het doel van de luchtbehandelingskast of - systeem is het toevoeren van verse gekoelde of verwarmde lucht en het afvoeren van afgewerkte lucht. Luchtbehandelingskasten zijn echter een constante bron van contaminatie die een gevaar vormen voor het binnenmilieu van gebruikers of bewoners. Biologische factoren vormen hier het grootste risico. Een gebouw kan op vele manieren biologisch worden verontreinigd.

Lees meer...

Technisch reinigen/desinfectie wand en plafond units

Voorkomen ziekteverzuim

Door een continue recirculerende luchtstroom vervuilen wand- en plafondunits snel. Schimmels en bacteriën vinden hier een ideale voedingsbodem. Overschrijding van de toelaatbare kiemgetallen is van negatieve invloed op de gezondheid en leidt tot een verhoogd ziekteverzuim.

Lees meer...

Technisch reinigen/desinfectie verdampers

Reiniging noodzakelijk voor voedselhygiëne normen

Verdampers zijn binnenin vaak zwaar vervuild met omgevingsvuil. Dit vormt een ideale voedingsbodem voor schimmels en bacteriën. Omdat een verdamper koelt op basis van een continu recirculerende luchtstroom uit zijn omgeving kan dit van negatieve invloed zijn op het te koelen product (voedselhygiëne normen) en de in te ademen lucht.

Lees meer...

Technisch reinigen ventilatoren

Afzuig- en toevoerventilators op locatie uitvoerig getest

Ventilatoren staan meestal onopvallend opgesteld op daken, in luchtbehandelingskasten of op soms moeilijk te bereiken plaatsen. VOS CRC is gespecialiseerd in het reinigen van afzuig- en toevoerventilatoren. De ventilatoren worden elektrisch ontkoppeld en gedemonteerd en vervolgens afgevoerd naar ons bedrijf in Waalwijk waar verdere behandeling plaatsvindt.

Lees meer...

Technisch reinigen luchtkanalen

Slechte hygiëne luchtkanalen vaak oorzaak klachten werknemers

Slechte hygiëne van luchbehandelingssystemen blijken dus klachten te kunnen veroorzaken die verband houden met het Sick Building Syndrome. De klachten bestaan voornamelijk uit hoofdpijn, bloedneus, lusteloosheid, slijmvliezen (droge keel/verstopte neus), huidklachten (droge huid, uitslag, jeuk), oogklachten (droge lenzen, irritatie, tranen), neusklachten (verstopping, jeuk en loopneus). Werknemers of bewoners krijgen dergelijke symptomen tijdens het verblijf in een gebouw of in relatie tot dat verblijf, terwijl de klachten verdwijnen nadat men het gebouw heeft verlaten.

Lees meer...

Technisch reinigen inductie units

VOS CRC voorkomt het 'Sick Building Syndrome'

Vervuilde inductie-units zijn een ideale voedingsbodem voor bacteriën en schimmels waardoor klachten kunnen ontstaan bij werknemers op kantoor of in relatie tot de werkplek. VOS CRC is gespecialiseerd in het reinigen van deze units tijdens het in bedrijf zijn van de kantoren.

Lees meer...

Technisch reinigen stoomketels

VOS CRC voor jaarlijks verplichte periodieke keuring

Stoomketels zijn aan periodieke keuring onderhevig. De gebruiker is verplicht conform de richtlijnen van het stoomwezen deze jaarlijks te laten keuren door een bevoegde auditor. Het reinigen van stoomketels is sinds het bestaan van ons bedrijf één van onze kernactiviteiten waarin VOS CRC zich onderscheidt.

Lees meer...

Technisch reinigen boilers

Milieuvriendelijke reiniging van uw boiler

Afhankelijk van de hardheid van het consumptiewater vragen boilers periodiek onderhoud. Door kalkafzetting aan de binnenzijde van de boiler neemt het energieverbruik toe en de warmteoverdracht juist verder af. Het duurt langer voor dat de boiler op temperatuur is. Tevens zal de vervuiling de doorstroming belemmeren. Bij een ernstige vervuiling begint de boiler te klapperen (lawaai maken), wat storend is voor de omgeving en schadelijk voor het netwerk.

Lees meer...

Technisch reinigen koeltorens

VOS CRC reinigt vakkundig en is actief op het gebied van legionellapreventie

Bij open koelsystemen, de gunstige temperatuurniveaus en de goede beluchting van het koelwater is er een grote kans op legionellagroei. De kans op verspreiding van aërosolen is aanwezig omdat bovenin de koeltorens het water meestal wordt verneveld over het kruisstroompakket. VOS CRC is actief op het gebied van legionellapreventie en het voorkomen van verspreiding van biologische agentia (micro-organismen).

Lees meer...

Tube-side reinigen van watergekoelde condensors en platenwisselaars

Wij lossen problemen van uw waterkoelsystemen op

VOS CRC is specialist in het technisch reinigen van watergekoelde condensors en platenwisselaars. Wij maken eerst een analyse van de aanwezige, soms hardnekkige vervuiling zoals calcium. Dé- en montage inclusief het pakkingmateriaal wordt volledig door VOS CRC verzorgd.

Lees meer...

Technisch reinigen luchtgekoelde condensors

Voorkom terug- of uitval van uw koelsysteem

Door vervuiling van luchtgekoelde condensors kan de koelcapaciteit teruglopen. Met alle problemen en onkosten tot gevolg. Deze vervuiling veroorzaakt samen met de constante luchtstroom een versneld oxidatieproces van de lamellen. Om dit proces te remmen is een preventieve coatingbehandeling van de lamellen noodzakelijk: Vos Coat Speciaal Poluran.

Lees meer...

Technisch reinigen rijpkamers

Professionele reiniging en desinfectie oplossing tegen schimmels en bacteriën

In rijpcellen worden avocado's, mango's en bananen onder ideale omstandigheden gerijpt en perfect geconditioneerd opgeslagen, echter door het intensieve gebruik van rijpcellen is een periodieke reiniging en desinfectie essentieel om de kwaliteit en houdbaarheid van de producten te garanderen.

Lees meer...

Onze offertes, bedrijfsbezoeken, eerste kennismaking en eerste analysering van
het probleem zijn geheel vrijblijvend en gratis.

Neem direct contact op voor meer informatie »