Specialist in verantwoord technisch reinigen, renoveren en conserveren van industriële klimaattechnische installaties

Coaten luchtgekoelde condensors

Preventief coaten condensors voor optimale warmtecapaciteit

Vervuiling is funest voor de lamellen van luchtgekoelde condensors en kan corrosieve aantastingen tot gevolg hebben. Luchtcondensors die in de buitenlucht op daken zijn opgesteld staan bloot aan allerlei omgevingsomstandigheden zoals het buitenmilieu. Te denken valt aan snelwegen, in de nabijheid van luchthavens en aan de kust (zilte lucht). Soms zelfs in de directe nabijheid van rookgasafvoeren en sterk vervuilde daken waarvan het vuil na indrogen en opdrogen direct wordt aangezogen. Het aluminium lamellen pakket, dat is opgebouwd uit dunne aluminium platen, raakt hierdoor snel vervuild. Deze factoren en de constante luchtstroom versnellen het oxydatieproces van de lamellen.

 Aluminium is een goede geleider maar zeer gevoelig voor corrosie. Corrosie is een aantasting van materiaal ten gevolge van een chemische of elektrochemische reactie met componenten uit de omgeving. De meest voorkomende vorm van corrosie is 'atmosferische corrosie'. Dit ontstaat indien metaal (aluminium) wordt blootgesteld aan vochtige vervuilde lucht. Bij elektrochemische of natte corrosie van metalen treden behalve chemische ook elektrische verschijnselen op. Corrosie van metalen kan worden voorkomen door geschikte beschermlagen aan te brengen die daarvoor een bepaalde dikte moeten hebben.

Lamellen   Vervuilde lamellen
    Zeer ernstig gecorrodeerde lamellen.
Coating spuiten   Schone lamellen
Het behandelen van de lamellen met VOS Coat Speciaal Poluran.   Alle installaties waar door VOS CRC aan is gewerkt worden voorzien van een Keurmerk.

Vos CRC is gespecialiseerd in het coaten van aluminium lamellen van luchtcondensors en warmtewisselaars in binnen- en buitenopstelling. Sinds kort hebben wij hiervoor een volledige oplosmiddelvrije reukvrije indoor coating ontwikkeld en samengesteld die volledig milieuvriendelijk is. Door deze ontwikkeling leveren wij een positieve bijdrage in het groen ondernemen dat wij steeds nastreven en waarvoor wij ons in de toekomst blijvend willen blijven onderscheiden.

Deze coating is volledige gebaseerd op een aluminium vloeier die garant staat voor een goede geleiding en moleculaire overdracht. De invloed op de K-waarde is hiermee tot nul gereduceerd. De coating bestaat uit een component met ingebouwde harder. Kras-, stoot- en slijtvast. Bestand tegen leiding-, zee- en afvalwater en tegen diverse oplosmiddelen. Hittebestendig tot 200 ºC. Diverse door ons uitgevoerde proefopstellingen hebben de duurzaamheid van deze door ons nieuw ontwikkelde coating bewezen. Na applicatie krijgt u 1 tot 3 jaar garantie, voorzien van certificaat.

Vraag ons om vrijblijvend advies over de toepassing preventief coaten van luchtgekoelde condensors.

Onze offertes, bedrijfsbezoeken, eerste kennismaking en eerste analysering van
het probleem zijn geheel vrijblijvend en gratis.

Neem direct contact op voor meer informatie »