Specialist in verantwoord technisch reinigen, renoveren en conserveren van industriële klimaattechnische installaties

Technisch reinigen boilers

Milieuvriendelijke reiniging van uw boiler

Afhankelijk van de hardheid van het consumptiewater vragen boilers periodiek onderhoud. Door kalkafzetting aan de binnenzijde van de boiler neemt het energieverbruik toe en de warmteoverdracht juist verder af. Het duurt langer voor dat de boiler op temperatuur is. Tevens zal de vervuiling de doorstroming belemmeren. Bij een ernstige vervuiling begint de boiler te klapperen (lawaai maken), wat storend is voor de omgeving en schadelijk voor het netwerk.

VOS CRC verzorgt een professionele reiniging van de boiler. De losse kalk wordt verwijderd en losgeklopt, hierdoor hoeft er minder reinigingsvloeistof te worden toegepast. Dit is minder belastend voor het milieu. Vervolgens wordt een extern circulatiesysteem opgebouwd, waarmee de boiler inwendig wordt gereinigd totdat de kalk is opgelost. Toevoer- en retourleidingen worden afgeblind, zodat het gehele reinigingsprocedé extern van het gebruikerssysteem (consumptiegedeelte) wordt uitgevoerd. Na uitvoering van de reiniging wordt de boiler geheel nagespoeld en schoon gespoten met hogedruk water.

4 2 boiler   4 3 boiler

Het vrijgekomen reinigingsproduct (residu) wordt volgens de regelgeving van het ministerie van VROM afgevoerd conform de Wet Milieubeheer (WM). Ook wordt er een controle inspectie uitgevoerd op de aanwezige anodes en worden deze indien noodzakelijk vervangen.

Onze offertes, bedrijfsbezoeken, eerste kennismaking en eerste analysering van
het probleem zijn geheel vrijblijvend en gratis.

Neem direct contact op voor meer informatie »