Specialist in verantwoord technisch reinigen, renoveren en conserveren van industriële klimaattechnische installaties

Technisch reinigen/desinfectie verdampers

Reiniging noodzakelijk voor voedselhygiëne normen

Verdampers zijn binnenin vaak zwaar vervuild met omgevingsvuil. Dit vormt een ideale voedingsbodem voor schimmels en bacteriën. Omdat een verdamper koelt op basis van een continu recirculerende luchtstroom uit zijn omgeving kan dit van negatieve invloed zijn op het te koelen product (voedselhygiëne normen) en de in te ademen lucht.

Het technisch reinigen biedt hier de oplossing. Reiniging voorkomt het ontstaan van lekkages doordat lekbakken en leidingen dichtslibben. Tevens draagt het bij aan lagere energie- en slijtagekosten omdat schone verdampers met minder inspanning de gewenste omgevingstemperatuur kunnen bereiken.

VOS CRC adviseert de verdampers periodiek (1 x per jaar) technisch professioneel te laten reinigen, waarbij de onderdelen zoals lekbakken en ventilatoren worden gedemonteerd om een optimale reiniging mogelijk te maken.

Verdamper   Opslag
Op moeilijk bereikbare plaatsen wordt gebruik gemaakt van een speciale hoogwerker.   Tijdens reiniging worden verdampers afgesloten van de omgeving om vervuiling door reinigingswater op de in de nabijheid opgestelde produkten te voorkomen.
Verdamper   Verdamper
Sterk vervuilde verdampers hebben negatieve invloed op het klimaat en hygiëne m.b.t. het te koelen product.   Verdampers moeten periodiek gereinigd worden voor een optimale koeling van producten.

Wij reinigen ook de condens afvoerleiding onder vacuüm en deze wordt met een speciale roterende nozzle doorgespoten. De door VOS CRC verrichte reinigings- en desinfectie werkmethoden voldoen aan de eisen HACCP/IFS/BRC/EUROGAP.

Onze offertes, bedrijfsbezoeken, eerste kennismaking en eerste analysering van
het probleem zijn geheel vrijblijvend en gratis.

Neem direct contact op voor meer informatie »