Technisch reinigen inductie units

VOS CRC voorkomt het 'Sick Building Syndrome'

Vervuilde inductie-units zijn een ideale voedingsbodem voor bacteriën en schimmels waardoor klachten kunnen ontstaan bij werknemers op kantoor of in relatie tot de werkplek. VOS CRC is gespecialiseerd in het reinigen van deze units tijdens het in bedrijf zijn van de kantoren.

Inductie units die onder de vensterbank zijn gemonteerd, zijn meestal zo weggewerkt en ingebouwd dat ze niet of nauwelijks opvallen in het interieur. Om die reden zijn deze de laatste jaren steeds meer ingebouwd en weggewerkt in plafondsystemen door middel van inductieroosters. Door de inductiewerking ontstaat er een statische elektriciteit waar vooral bij units in het plafond, een zeer sterke visuele vervuiling kan ontstaan.

De warmtewisselaars vervuilen na verloop van tijd waardoor het rendement snel afneemt. Vooral de condens opvangbakjes raken door stof en overig vuil snel verstopt, waardoor een ongezond binnenklimaat gaat ontstaan.

Plafond unit   Venster unit
Demontage van een plafond unit.    
Zwaar vervuilde plafond unit   Vervuilde vensterbank unit
Zwaar vervuilde plafond unit.   Vervuilde vensterbank unit.

Sick Building Syndrome

Door het ontstaan van bacteriën en schimmels kunnen werknemers klachten krijgen. Dit klachtenpatroon wordt ook wel het Sick Building Syndrome genoemd (letterlijk vertaald gebouwziekte). Vooral de units onder of bij de vensterbank vervuilen snel omdat er bijvoorbeeld planten of ordners op worden geplaatst. In sommige gevallen kan de vervuiling zelfs een irritant hoog geluid gaan maken (fluiten).

VOS CRC reinigt deze units tijdens het in bedrijf zijn van de kantoren. Beplating, plafond en overige onderdelen worden deskundig en verantwoord gedemonteerd. Toevoer flexibele spiraloslangen en bevestigingen (slangklemmen) worden nagezien en zo nodig vervangen. Inblaas venturies worden in- en uitwendig gereinigd. De warmtewisselaar wordt luchtin- en uittredende zijde gereinigd. Mede door onze geavanceerde werkwijze, die wij met een jarenlange ervaring hebben opgebouwd in ziekenhuizen, universiteiten en kantoorgebouwen, is VOS CRC uw juiste partner in het onderhouden en continueren van een gezond binnenmilieu.

Onderhoudsplan

VOS CRC kan voor u een periodiek onderhoudsplan opstellen waardoor wij geheel arbo-verantwoord leef- en werkklimaat voor u in stand kunnen houden. Na iedere onderhoudsbeurt krijgt u van ons een certificaat van de uitgevoerde werkzaamheden, waarmee u kunt aantonen verantwoord zorg te dragen voor een goed en veilig leef- en binnenmilieu.

Onze offertes, bedrijfsbezoeken, eerste kennismaking en eerste analysering van het probleem zijn geheel vrijblijvend en gratis.

Neem contact met ons op

Vul uw naam in
Ongeldige invoer
Vul uw telefoonnummer in
Vul een juist e-mail adres in
Vul uw vraag of opmerking in
Vanwege de wet AVG moeten we u expliciet vragen om akkoord te gaan met onze privacyverklaring.