Specialist in verantwoord technisch reinigen, renoveren en conserveren van industriële klimaattechnische installaties

Technisch reinigen en renoveren luchtbehandelingskast

Wat VOS voor u kan betekenen bij 'gevaar' van buitenaf

Het doel van de luchtbehandelingskast of - systeem is het toevoeren van verse gekoelde of verwarmde lucht en het afvoeren van afgewerkte lucht. Luchtbehandelingskasten zijn echter een constante bron van contaminatie die een gevaar vormen voor het binnenmilieu van gebruikers of bewoners. Biologische factoren vormen hier het grootste risico. Een gebouw kan op vele manieren biologisch worden verontreinigd.

Luchtbehandelingskasten vormen een belangrijk onderdeel van ieder kantoorgebouw, ziekenhuis of verzorgingstehuis. De systemen bestaan voornamelijk uit de volgende elementen: buitenlucht aanzuig, kleppenregister, filtersekties, warmtewisselaars, dempercoulissen, stoomsekties, warmteterugwinsystemen, (warmtewiel, kruisstroomwisselaar en twincoilbatterijen) en toevoer- en afzuigventilatoren.

Plafond Unit   Plafond Detail
Luchtbehandelingskast na renovatie.   Reinigen van filtersektie.
Plafond Unit   Plafond Unit
Versleten manchetten t.b.v. aansluiting op kanaal en kast worden door VOS vervaardigd en gemonteerd.   Vervuilde filters worden geleverd en vervangen.

De aanwezigheid van micro organismen hangt samen met de voedingsbodems die deze organismen op allerlei plaatsen in het luchtbehandelingssysteem kunnen vinden en van de klimatologische omstandigheden. Vooral die omstandigheden bepalen of de organismen kunnen overleven en zich kunnen vermeerderen. De levende organismen die schadelijk kunnen zijn voor de mens (infecties) leven en overleven meestal in een vochtige omgeving bij betrekkelijk gematigde temperaturen (10 tot 40 °C). Buitenluchtaanzuigsecties vormen  het grootste risico. Schadelijk biologisch materiaal zoals  dode (micro) organismen, kunnen zich op allerlei plaatsen bevinden. Ook op plaatsen waar de organismen zelf niet kunnen leven. Onderzoek heeft aangetoond dat het van groot belang is de hygiëne periodiek te controleren en te inspecteren. Er moeten dus maatregelen worden getroffen om de hygiëne te waarborgen.

Wat kan VOS CRC voor u betekenen:

  1. In de aanvangsfase voeren wij, indien gewenst, in samenwerking met een geaccrediteerd laboratorium een microbiologisch en chemisch technische luchtmeting uit conform het meetprotocol KBA*. Tevens stellen we analyseresultaten op. Eventueel breiden we dit uit met een endoscopisch onderzoek, voorzien van digitale foto's en advies en een offerte werkomschrijving. Tenslotte maken wij voor u een periodiek onderhoudsplan.
  2. VOS CRC verzorgt voor u  periodieke filterwisselingen. Wij leveren nieuwe filters en voeren het oude filtermedium conform wettelijk gestelde regelgeving af. Wij verzorgen de op – en overslag van het gehele filterprogramma. Indien noodzakelijk verzorgen wij aanbiedingen cq. offertes van het gehele filterprogramma. Aangezien wij een grote afnemer zijn bij fabrikanten kunnen wij u een gunstige aanbieding doen.
  3. VOS CRC verzorgt de volledige renovatie van uw totale installatie. Hierbij is inbegrepen: het vervangen van alle soorten lagers, filterframes, warmtewisselaars, dempercoulissen, druppelvangers, ventilatoren, onderdruk sifons etc.  Wij beplaten volledig naadloos de horizontale en verticale panelen. De beplating wordt gemonteerd over bestaande isolatie, waardoor de installatie de volledige isolatiewaarde behoudt. Bodems worden vervangen en naadloos afgewerkt met een twee componenten, volledig oplosmiddelvrije gietcoat.
  4. VOS CRC reinigt en desinfecteert professioneel alle elementen van de luchtbehandelingskast. Na reiniging en desinfectie wordt een verklaring opgemaakt in drievoud van de verrichte werkzaamheden. De onderdelen van de installatie waaraan is gewerkt, worden voorzien van een duidelijk kenmerk met maand, jaar en monteur en de aard van de werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld, inspectie, revisie etc. Na de technische reiniging wordt de technische ruimte schoon en ordelijk achtergelaten.

Voetnoot: KBA (Kring Binnenmilieu Advies) hanteert meetprotocollen toegespitst op de woningsector, scholen, zorginstellingen en  industrie.

Onze offertes, bedrijfsbezoeken, eerste kennismaking en eerste analysering van
het probleem zijn geheel vrijblijvend en gratis.

Neem direct contact op voor meer informatie »