Specialist in verantwoord technisch reinigen, renoveren en conserveren van industriële klimaattechnische installaties

Tube-side reinigen van watergekoelde condensors en platenwisselaars

Wij lossen problemen van uw waterkoelsystemen op

VOS CRC is specialist in het technisch reinigen van watergekoelde condensors en platenwisselaars. Wij maken eerst een analyse van de aanwezige, soms hardnekkige vervuiling zoals calcium. Dé- en montage inclusief het pakkingmateriaal wordt volledig door VOS CRC verzorgd.

Er zijn twee typen watergekoelde condensors:

  1. De absorber koeler (bestaat uit drie systemen: de regenerator, condensor en koeler)
  2. De watergekoelde condensor.

Meestal zijn beide systemen aangesloten op een open koelsysteem (koeltoren). In slechts sommige gevallen kan het systeem zijn gekoppeld op een warmtewisselaar (platenwisselaar).

Analyse

VOS CRC is gespecialiseerd in het technisch reinigen van deze systemen. Nadat we een analyse hebben gemaakt van de vervuiling wordt de te reinigen condensor, regenerator of koeler ontkoppeld van het systeem. Vervolgens wordt een extern circulatie spoelsysteem opgesteld. Deze heeft een apart opgestelde circulatiepomp op een open tank. Afhankelijk van de aard en hoeveelheid van de vervuiling wordt er een reinigings- of ontkalkingsproduct toegevoegd.

Indien de vervuiling geheel is opgelost wordt het systeem afgetapt in PVC goedgekeurde drums/vaten (of bij grote hoeveelheden een vacuümauto op locatie).
VOS CRC werkt hierbij conform de Wet Milieubeheer (WM).

Ondertussen worden pH metingen verricht. Bij pH 7 neutraal wordt het systeem afgetapt. Daarna worden flenzen en overige getroffen voorzieningen gedemonteerd. Flenzen krijgen nieuw pakkingmateriaal en de afsluiters worden geopend. Na controle en inspectie wordt de installatie weer in gebruik gesteld. U ontvangt hiervan een certificaat.

Bij agressieve vervuiling worden de deksels van de machines gedemonteerd om te controleren of alle pijpen open zijn. Indien dat niet het geval is worden deze open gemaakt door een speciaal ronddraaiend stangensysteem met een boor- of borstelsysteem. Hiermee worden de verstopte pijpen open geboord. Dé- en montage inclusief pakkingmateriaal wordt volledig door VOS CRC verzorgd.

Platenwisselaar   Condensor
Demontage van een platenwisselaar.   Een watergekoelde condensor.
Platenwisselaar   Condensor
Een vervuilde platenwisselaar.   Een zeer ernstig vervuilde watergekoelde condensor.

Onze offertes, bedrijfsbezoeken, eerste kennismaking en eerste analysering van
het probleem zijn geheel vrijblijvend en gratis.

Neem direct contact op voor meer informatie »