Specialist in verantwoord technisch reinigen, renoveren en conserveren van industriële klimaattechnische installaties

Duurzaamheid

Duurzaam onderhouden

Het in goede staat houden van uw installaties is één van de prioriteiten voor het garanderen van de duurzaamheid ervan. VOS CRC helpt u met het veilig en milieutechnisch verantwoord reinigen van luchtbehandelingskasten, condensors, stoomketels, etc. Hierdoor vermindert u uw energiekosten en garanderen wij de hygiëne van uw klimaatbeheersingsapparatuur.

De aandacht voor mensen en hun gezondheid en het leef- en werkmilieu staat steeds centraal bij VOS CRC, maar ook de omgeving. Het inspireert VOS CRC om bij voorkeur te werken met niet agressieve middelen waardoor het milieu niet wordt belast en er geen residu wordt afgevoerd. Waar dit toch het geval is wordt het op een verantwoorde manier en onder controle van de overheid verwerkt. Om roest te bestrijden gebruikt VOS CRC hoogwaardige apparatuur en de beste methodes. De door VOS CRC zelf ontwikkelde coatings, die roest vervolgens voorkomen, zijn vrij van oplosmiddelen en voldoen aan de hoogste milieueisen.

Voor een probleemloos functioneren van de installatie voert VOS CRC regelmatige controles uit en bieden wij zekerheid in de vorm van schriftelijke garanties.

Onze offertes, bedrijfsbezoeken, eerste kennismaking en eerste analysering van
het probleem zijn geheel vrijblijvend en gratis.

Neem direct contact op voor meer informatie »